Personverneklæring

Sist oppdatert: 21 May 2018

Hvordan vi bruker din personlige informasjon

Informasjonen din vil bli holdt av Book247, som er en del av Rankedin AS gruppen. Denne personlighetserklæringen vil fortelle deg hvordan selskaper innen Rankedin gruppen lover å ta vare på din personlige informasjon. Dette inkluderer det du forteller oss om deg selv og det vi lærer ved å ha deg som kunde. Denne erklæringen forteller deg også om dine rettigheter og hvordan loven beskytter deg.

Vårt løfte om personvern

Vi lover:

 • Å beskytte og holde dine data privat. 
 • Å ikke selge dine data. 
 • Å gi deg hjelpemidler for å håndtere og få innsyn i dine data på ethvert tidspunkt.

Personlig informasjon og loven
Denne delen av personvernerklæringen forteller deg hvem vi er, hva dine personlige data er, og hvordan vi samler den inn. Den forklarer også hvordan loven beskytter deg ved å kontrollere bruken av dataene.

1. Hvem vi er
2. Hvordan du er beskyttet av loven
3. Grupperinger av personlig informasjon
4. Hvor vi samler inn personlig informasjon fra
5. Hvor lenge vi beholder din personlige informasjon
6. Dersom du velger å avstå fra å oppgi personlig informasjon
7. Informasjonskapsler

Din kontroll
Denne delen av personvernerklæringen forklarer hvordan du kan klage eller trekke tilbake ditt samtykke. Det forteller deg også hvordan du kan få innsyn i dine personlige informasjon, eller hvordan du kan forespørre om å få endret eller fjernet dine data.

8. Hvordan klage
9. Hvordan trekke tilbake samtykke
10. Gi oss beskjed dersom din personlige informasjon er feil
11. Hvordan få tilsendt en kopi av din personlige informasjon
12. Hva om du ønsker at vi stopper å bruke din personlige informasjon?

Hvordan din personlige informasjon blir brukt
Denne delen av personverneklæringen forteller deg hvem vi deler din personlige informasjon med. Den forklarer hva den brukes til på tvers av våre tjenester.

13. Hvem vi deler din personlige informasjon med
14. Sende data utenfor EØS

Hvem vi er

Denne delen av personvernerklæringen gir deg det juridiske navnet av selskapet som oppbevarer din personlige informasjon - kjent som "juridisk enhet" - og forteller deg hvordan du kan kontakte oss.

Rankedin AS gruppen består av to tjenester - Book247 og Rankedin, og er satt opp som én juridisk enhet. Du kan finne mer informasjon om oss på book247.com og rankedin.com.

Kontakt oss om personvern

Vennligst benytt disse detaljer for å kontakte oss om et hvert tema i denne personvernerklæringen.

Dersom du har noen spørsmål eller du ønsker flere detaljer om hvordan vi bruker dine personlige informasjon, kan du benytte vårt nettbaserte kontaktskjema.

Hvordan loven beskytter deg.

Denne delen av personvernerklæringen legger fram de juridiske føringer vi vektlegger i behandling av din personlige informasjon.

I tillegg til vårt løfte om personvern, er ditt personvern beskyttet av loven. Denne delen forklarer hvordan det fungerer.

Lov om personvern stadfester at vi kan bruke personlig informasjon kun dersom vi har grundig belegg for å gjøre dette. Dette inkluderer å dele det utenfor Rankedin AS gruppen. Loven stadfester at vi må ha en eller flere av følgende grunner:

 • For å opprettholde en kontrakt vi har med deg, eller
 • Når det er vår juridiske plikt, eller
 • Når det er innenfor våre legitime interesser, eller
 • Når du har samtykket til det.

Når vi har en virksomhet eller en kommersiell grunn til å bruke din personlige informasjon, kalles dette en "legitim interesse". Vi vil fortelle deg hva det er, dersom vi skal bruke dette som grunn til å bruke dine data. Det må ikke gå være i strid med dine interesser.

Loven og andre bestemmelser behandler noen typer sensitiv data som spesiell. Dette inkluderer informasjon om rase- eller etnisk opphav, seksuell legning, religiøst ståsted, fagforeningsmedlemskap, data om helse og kriminelt rulleblad. Vi vil ikke samle inn eller bruke disse typer data uten ditt samtykke, med mindre lovverket tillater oss å gjøre det. Hvis vi gjør så, vil det bare være når det er nødvendig:

 • På grunn av stor offentlig interesse, eller
 • For å etablere, utøve eller forsvare juridiske påstander.

Her er en liste av alle måtene vi kan bruke din personlige data, og grunnene vi har for å gjøre det. Vi forteller deg også hva som er våre legitime interesser.

Hva vi bruker din personlige informasjon til Våre grunner Våre legitime interesser
Betjene deg som kunde
For å administrere vårt forhold til deg eller din virksomhet
• To develop and carry out marketing activities
To communicate with you about our products and services
Ditt samtykke
Oppfylle kontrakter
Våre legitime interesser
Vår juridiske plikt
Holde vårt dataregister oppdatert, og avdekke hvilke av våre tjenester og produkter som kan være av interesse for deg og fortelle deg om dem
Utvikle produkter og tjenester og fortelle deg om hva vi tar betalt for dem
Definere kundetyper for nye produkter og tjenester
Etterspørre ditt samtykke når vi har behov for å kontakte deg
Være effektive i måten vi oppfyller våre juridiske- og kontraktslige forpliktelser
Bedriftsforbedringer
Teste nye produkter
Administrere hvordan vi arbeider med andre selskaper som som tilbyr tjenester til oss og våre kunder
• Utvikle nye måter å møte våre kunders behov og ekspandere vår virksomhet
Oppfylle kontrakter
Våre legitime interesser
Vår juridiske plikt
Utvikle produkter og tjenester og fortelle deg om hva vi tar betalt for dem
Definere kundetyper for nye produkter og tjenester
Være effektive i måten vi oppfyller våre juridiske- og kontraktslige forpliktelser
Administrere vår virksomhet
For å levere våre produkter og tjenester
For å håndtere kunders betalinger
For å samle inn utestående penger
Oppfylle kontrakter
Våre legitime interesser
Vår juridiske forpliktelse
Være effektive i måten vi oppfyller våre juridiske- og kontraktslige forpliktelser
Overholde regler og veiledning fra regulatorer
Administrere sikkerhet, risiko og kriminalitetsforebygging
Administrere risiko for oss og våre kunder
Overholde lover og bestemmelser som gjelder oss
Besvare klager og løse dem
Oppfylle kontrakter
Våre legitime interesser
Vår juridiske plikt
Overholde regler og veiledning fra regulatorer
Være effektive i måten vi oppfyller våre juridiske- og kontraktslige forpliktelser
Foretningsadministrasjon
Styre vår virksomhet på en effektiv og forsvarlig måte. Dette inkluderer administrasjon av våre evner, planlegging, legge til og teste systemer og prosedyrer, administrere kommunikasjon, eierstyring og revisjon
Våre legitime interesser
Vår juridiske plikt
Overholde regler og veiledning fra regulatorer
Være effektive i måten vi oppfyller våre juridiske- pg kontraktslige forpliktelser
Utøve våre rettigheter slik beskrevet i avtaler eller kontrakter
Oppfylle kontarkter

For behandling av spesielle kategorier av personlige data
• Juridiske krav Bruke spesielle kategorier av data etter behov for å etablere, utøve og forsvare juridiske krav
• Samtykke Fortelle deg at vi behøver ditt samtykke for å behandle spesielle kategorier av personlig data, når det hva vi er avhengig av for å gjøre det

Grupperinger av personlig informasjon

Dette forklarer hva alle typer personlige data, som er beskyttet av lov om personvern, betyr.

Vi benytter oss av mange forskjellige typer personlig informasjon. De er gruppert som beskrevet under. Alle grupperinger er listet under slik at du kan se hva slags informasjon vi kan ha om deg. Vi benytter ikke alle data på samme måte. Noe er nyttig for markedsføring, eller slik at vi kan tilby tjenester til deg. Noe av det er private og sensitivt og da blir det behandlet som det.

Type personlig data Beskrivelse
Finansiell Din finansielle posisjon, status og historie
Kontrakt Ditt fulle navn, bedriftsadresse og kontaktinformasjon
Sosiodemografisk Inkluderer detaljer om din nasjonalitet
Transaksjonell Detaljer knyttet til betalinger du har gjort til oss
Kontraktslig Detaljer om produkter og tjenester vi tilbyr deg
Samtykke En hver tillatelse, samtykke eller preferanse du gir oss. Dette inkluderer ting som din foretrukne måte å bli kontaktet på, eller hvorvidt du mottar papirutallelser
Andre identikatorer Ditt telefonnummer og personlige e-postadresse

Hvor vi innhenter personlig informasjon fra

Denne delen lister opp alle plassene hvor vi henter dine personlige data fra.

Vi kan innhente personlig informasjon om deg (eller din virksomhet) frqa andre Rankedin AS tjenester:

Data du gir oss

 • Når du bestiller våre produkter og tjenester
 • Når du prater med oss på telefon eller i person, inkludert samtaler som tas opp og notater vi gjør oss
 • Når du bruker nettstedet vårt eller våre mobilapper
 • I e-post eller brev

Data vi samler inn når du bruker våre tjenester
Denne delen dekker to områder: detaljer om hvordan og hvor du får tilgang til våre tjenester, og kontoaktivitet som vises på profilen din.

 • Betalinger og transaksjoner
  Dette inkluderer beløp, frekvens, type, plassering, opphav og mottakere.
 • Profil og bruksdata
  Dette inkluderer sikkerhetsdetaljene du lager og bruker for å få tilgang til våre tjenester. Det inkluderer dine innstillinger. Vi samler også inn data fra enheten du bruker (slik som pc og mobiltelefon) for å koble til våre nett- og mobiltjenester. Vi benytter oss av informasjonskapsler for å samle inn data mens du bruker våre tjenester. Du finner mer informasjon i våre bruksvilkår.

Data fra utenfor organisasjonen

 • Vi samler ikke inn data om deg fra utenfor organisasjonen

Hvor lenge vi beholder din personlige informasjon

Denne delen av personvernerklæringen beskriver hvor lenge vi beholder informasjonen din og hvorfor

Vi beholder informasjonen din så lenge du er kunde hos Rankedin AS gruppen.

Vi kan beholde dataene dine inntil 7 år etter at du avslutter ditt kundeforhold med oss. Våre grunner er følgende:

 • For å besvare en forespørsel eller klage, eller for å vise at du ble behandlet rettferdig
 • For å studere kundedata som den del av våre interne undersøkelser
 • For å overholde regelverk gjeldende oss angående lagring av dine data

Vi kan også beholde dataene dine lengre enn 7 år dersom vi ikke kan slette dem grunnet juridiske, regulerende, eller tekniske grunner. For eksempel må vi beholde informasjon om betalingshistorikk på ubestemt tid;

Vi vil kun bruke din personlige informasjon for nevnte formål og vi vil forsikre om at ditt personvern er beskyttet.

Dersom du avstår fra å gi oss personlig informasjon

Du kan velge å ikke gi oss personlig informasjon. Denne delen av personvernerklæringen beskriver hvilke konsekvenser det kan ha.

Vi kan være lovpålagt å innhente personlig informasjon, eller for å inngå- eller oppfylle en kontrakt vi har med deg.

Dersom du avstår fra å gi oss personlig informasjon, kan det forsinke eller hindre oss i å oppfylle kontrakten med deg, eller våre lovpålagte forpliktelser. Det kan også bety at vi ikke kan følge opp kontoen din eller det kan bety at vi kansellerer et produkt eller en tjeneste du har med oss.

Vi kan be om informasjon vi anser som nytt, men som ikke er påkrevd av lov eller kontrakt. Dersom vi spør om slik informasjon vil vi gjøre dette klart og tydelig. Du er ikke påkrevd å oppgi denne informasjonen, og det vil heller ikke påvirke produktene eller tjenestene du har hos oss.

Informasjonskapsler (Cookies)

Denne delen av personvernerklæringen inneholder en link til våre retningslinjer knyttet til bruk av informasjonskapsler, heretter kalt Cookies

Cookies er små datafiler som blir sendt til din PC, nettbrett eller mobil av nettsteder du bruker. De blir værende på enheten din og blir sendt tilbake til det opprinnelige nettstedet når du besøker det igjen. Cookies lagrer informasjon om ditt besøk hos nettstedet, eksempelvis dine valg og andre detaljer. Noe av denne informasjonen inneholder ikke personlige detaljer om deg eller din virksomhet, men er like fullt beskyttet av personvernlovgivning

For mer informasjon om hvordan vi benytter cookies, vennligst les vår Cookie Policy.

Hvordan klage

Denne delen av personvernerklæringen forklarer hvordan du kan kontakte oss for å formidle en klage om personvern. Den forteller deg også hvordan du kan komme i kontakt med myndighetsregulatoren.

Vennligst gi oss tilbakemelding dersom du mener vi ikke har behandlet din personlige informasjon på en tilfredstillende måte.

Du kan kontakte oss via vårt kontaktskjema. Du har rett til å klage til myndighetsregulatoren, og anke dersom du ikke er fornøyd med utfallet av klagen

I Storbritannia er det the Information Commissioner’s Office. Finn ut mer om hvordan å klage på deres hjemmeside .

Hvordan trekke tilbake ditt samtykke

Denne delen av personvernerklæringen forklarer hva du må gjøre dersom du ikke lenger ønsker at vi beholder eller bruker din personlige informasjon.

Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst. Vennligst kontakt oss via vårt kontaktskjema dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke.

Dette vil kun påvirke måten vi bruker informasjonen når vi har ditt samtykke. Se avsnittet "dine rettigheter" for mer informasjon om hvordan du kan innskrenke bruken av din informasjon.

Dersom du trekker tilbake samtykke kan det være bestemte produkter eller tjenester vi ikke kan tilby deg. Dersom dette er tilfelle vil vi fortelle deg om det.

Gi oss beskjed dersom din personlige informasjon er feil

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan kontakte oss dersom du mener informasjonen vi har om deg er feilaktig, ufullstendig eller utdatert.

Du forbeholder deg retten til å stille spørsmålstegn med all informasjon vi har om deg som du mener er feil. Vi vil etterstrebe å korrigere eventuelle feil.

Ønsker du å benytte deg av dette kan du bruke den personlige profilen i under-domenet som er laget for din virksomhet. Du kan også kontakte oss ved hjelp av vårt kontaktskjema.

Hvordan få en kopi av din personlige informasjon

Denne delen av personvernerklæringen forteller deg hvor du skal henvende deg for å få en kopi av din personlige informasjon, eller spørre etter en digital fil som du selv kan benytte og enkelt distribuere med andre. Dette kan gjøres på nett eller ved å skrive til oss.

Du kan få en kopi med all din personlige informasjon ved å fylle ut vårt kontaktskjema eller ved å etterspørre det fra profilen i underdomenet som ble laget for din virksomhet.

Når du ønsker å dele din informasjon med eksterne selskaper

Du har retten til å få tilsendt en digital fil med en bestemt type informasjon som du kan beholde og bruke fritt. Denne kan også deles med andre organisasjoner om ønskelig.

Vi kan gi deg informasjonen i et elektronisk format for enkel gjenbruk. Vennligst kontakt oss via vårt kontaktskjema. Eller ved å etterspørre det fra profilen i underdomenet som ble laget for din virksomhet

Dine rettigheter

Hva om du ønsker at vi stopper å bruke din personlige informasjon? Denne delen av personvernerklæringen forklarer hvilke rettigheter du har til innvendinger og andre rettigheter du har - så vel som hvordan å kontakte oss om dette

Du kan motsette deg at vi har tilgang til og bruker din personlige informasjon. Dette kalles "rett til innvendinger".

Du kan også be oss om å slette, fjerne, eller stoppe å bruke din personlige informasjon dersom det ikke er noe legitimt behov fra vår side å beholde den. Dette kalles "rett til å bli glemt".

Det kan finnes juridiske eller andre offisielle grunner for hvorfor vi beholder eller bruker dine data, men vær vennlig å fortell oss om det dersom du mener vi ikke skal bruke den.

Vi kan noen ganger være i stand til å begrense bruken av dine data. Det betyr at den kun kan benyttes i spesielle tilfeller, for eksempel ved juridiske krav.

Du kan be oss begrense bruken av din personlige informasjon hvis:

 • Den er upresis
 • Den er brukt ulovlig, men at du ikke ønsker at vi sletter den
 • Den ikke er relevant lengre, men du ønsker at vi beholder den for bruk i juridiske krav
 • Du allerede har spurt oss om å slutte å bruke informasjonen, men du venter på svar fra oss om hvorvidt vi har lov til å fortsette å bruke den

Dersom vi begrenser informasjonen din som beskrevet ovenfor, vil vi ikke bruke eller dele informasjonen din på andre måter mens den er begrenset

Dersom du har innvendinger om hvordan vi benytter dine data, eller ønsker å få slettet eller begrense vår bruk av dataene, vennligst kontakt oss via vårt kontaktskjema. Du kan ellers sende forespørsler fra profilen i underdomenet som ble laget for din virksomhet.

Hvordan personlig informasjon blir brukt

Hvem vi deler din personlige informasjon med

Vi kan dele din personlige informasjon med eksterne selskaper som eksempelvis inkassobyrå. Dette slik at vi kan tilby deg produkter og tjenester, fortsette vår virksomhet og overholde de regler som er gjeldende oss. Under følger en liste av de typer selskaper vi kan dele din personlige informasjon med.

Rankedin AS Gruppen
Vi kan dele din personlige informasjon med andre selskaper innenfor Rankedin AS Gruppen.

Myndigheter
Dette inkluderer:

 • Kommunale og nasjonale myndigheter
 • Politi- og påtalemyndighet..

Bank- og finanstjenester
Eksterne selskaper vi samarbeider med for å tilby deg tjenester og for å drive vår virksomhet

 • Inkassobyråer
 • Andre finansselskaper (for å bistå oss i å forhindre, oppdage og tiltale ulovlig virksomhet og svindel)

Andre tjenester og ordninger
Dette inkluderer organisasjoner vi må dele informasjonen din med, på grunn av de muligheter du har med produktet eller tjenesten vi tilbyr deg.

 • Hvis du som utøver melder deg på en turnering vil informasjonen din bli delt med turneringsansvarlig og rankingen tilknyttet turneringen

Generell virksomhet
Eksterne selskaper vi benytter som hjelp til å ekspandere og forbedre vår virksomhet.

 • Organisasjoner som introduserer deg for oss
  Dette kan være en klubb eller en idrettsorganisasjon for sporten du er en del av

Sammenslåing og oppkjøp av selskaper
Vi kan også dele din personlige informasjon dersom sammensetningen av Rankedin AS Gruppen endres i framtiden:

 • Vi kan velge å selge, overføre, eller slå sammen deler av vår virksomhet eller verdier. Eller vi kan forsøke å få andre virksomheter inn i Rankedin AS Gruppen. Dette kalles ofte "bedriftsoppkjøp".
  Under slike forhandlinger kan vi dele dine data med de involverte parter. Dette forekommer kun dersom de aksepterer å beholde dine data beskyttet og privat.
 • Dersom endringen i gruppen vår forekommer, kan andre selskaper bruke dataene dine i tråd med denne personvernerklæringen
 • If the change to our Group happens, then other parties may use your data in the same way as set out in this notice.

Sende data utenfor EØS

Denne delen av personvernerklæringen forteller deg om sikkerhetstiltak som beskytter dine personlige data i tilfelle det sendes utenfor EØS.

Vi vil kun sende dine data utenfor the Økonomiske Europeiske Samarbeidsrådet(‘EØS’) for å:

 • Overholde dine instruksjoner
 • Overholde en juridisk plikt

Please wait...